За нас Customer quotes


Информация за фирма БИ ЕЙ ЕМ Инженеринг ООД


БИ ЕЙ ЕМ Инженеринг ООД


ул. Евлия Челеби № 39

гр. София , 1619

България


Телефон: +359 2 4912589

Fax: +359 2 4912589

URLwww.bieiem.com

Email:office@bieiem.com


   Фирма  "БИ ЕЙ ЕМ"  е специализирана в :


1). Проектиране, изграждане и поддръжка на интегрирани системи за СОТ, КД, Видеонаблюдение, Пожароизвестяване и БМС.


2). Проектиране, изграждане и поддръжка на фотоволтаични централи, ветрогенераторни системи с малка мощност, термопомпени системи за енергийно ефективна климатизация на жилищни, административни и производствени сгради и помещения.


3). Проектиране, изграждане и поддръжка на електрооборудване и електроинсталации за "Умни къщи" и Пасивни къщи.Нашите специалисти...


,к.т.н. старши научен сътрудник II степен


       Люба Ташева


Emailltasheva@bieiem.com

Кратки биографични данни


 Две висши образования математика и физика завършени в Москва, 


 Участие като лектор в 27 международни симпозиума


 Автор на методиката, по която се изчисляват по надеждност електро измервателните уреди в няколко АЕЦ, включително и в АЕЦ Козлодуй.инж.Росен Петков


ръководител  

отдел Силнотокова Eлектроника

Emailrpetkov@bieiem.com

(пълни проектантски права)

Кратки биографични данни


 2008-2011: Управлявам проекти по част електро на силнотокови инсталации Средно и Ниско напре-жение, както и слаботокови инсталации на значими обекти (супермаркети, молове) в цялата страна. Ръководител проект по част силнотокова на 

МОЛ Галерия Варна.


 2005-2008Експерт - инженер  "ОСКАР-ЕЛ" ЕООД. Проектиране и изработване на табла НН и ел. инсталации, електроуправление на машини и съоръжения, изграждане на системи за енергиен мениджмънт.


 2004-2005: Проектант по част електро на енергетични съоръжения и инсталации "ЕЛ-ТЕСТ" ЕООД. Извършване на инженерингова дейност за изграждане, ремонт и рехабилитация на електрически инсталации, електрически уредби Ниско, Средно и Високо напрежение, релейна защита и автоматика. Изготвил съм Технически проекти по част електро първична и вторична комутация на индустриални и енергийни обекти ТЕЦ Девен, ВЕЦ Кричим и др.


 2003-2004: Енергетик по експлоатация на ВЕЦ. Организиране на експлоатацията, рехабилитация и ремонтни дейности по електрооборудването на ВЕЦ Каскада Санданска Бистрица и Каскада Копринка - Стара Загора.


 1990-2003: Началник цех "Електро" в ТЕЦ "Земляне" в "Топлофикация София ЕАД" Експлоатация, ремонт и реконструкция на съоръженията на електроцентралата.


инж. Борис ИвановУправителEmailboris@bieiem.com

Кратки биографични данни


 5 клас - първи самостоятелно сглобен и настроен суперхетеродинен радиоприемник;


 6 и 7 клас два пъти 1-ви в 5-ти район на София и 3-ти в гр. София в съревнованията по линия на ТНТМ;


 1984: Завършен ТЕХНИКУМ ПО  ЕЛЕКТРОНИКА специалност изчислителна техника и промишлена електроника (5.80) с положен квалификационен изпит непосредствено пред изпитна комисия от ЗАВОД ЕЛЕКТРОНИКА - 6.00 - 5-ти разряд. 


 1993-1994: Работа като студент в експериментална държавна фирма за проектиране на микропроцесорни устройства под управлението на (тогава сега професор) доц. Даковски - ректор на ТУ София; 


 1995: Придобита квалификация МАШИНЕН ИНЖЕНЕР механично уредостроене - специализация оптико-електронни и лазерни уреди ТУ София


 1995Инженер-конструктор по ЕИМ в завод ЕЛЕКТРОНИКА. Два пъти ръководител на изделие в завод с 1300 работника и 70 специалиста в техническа дирекция; 


 1998: Сервизен инженер TSST - Цонковски - сервизиране на банкнотоброячни, бандеролиращи, връзващи и др. машини;


 1999-2001Сервизен инженер, Ръководител Сервиз, Управител на PC Консултации - частна компютърна компания;


 2003-2005Технически директор - Канадски технологии в България; Създадох сервиз и асемблераторски екип. За първи път в България фирмата пусна на пазара компютри на лизинг, в резултат на което ръчно асемблирахме по над 100 компютъра на човек на месец плюс сервизните ангажименти;


 2006-2008: Системен Администратор в ТЕМПО ПЕТРОЛ, ТЕМПО СТРОЙ, ТЕМПО БИЛДИНГ. 24 часова поддръжка на 8 сървъра и около 50 работни станции. Поддръжка на ORACLE 9 базиран софтуер съвместно с колегите от DWARE.


 2008-2010Управител на ЕТ "БИ ЕЙ ЕМ - Борис Иванов" - изграждане на електроинсталации в 6 блока в гр. София и осветителни инсталации в 2 промишлени халета.  


 2010: Като инженер системни решения в Силтек Инженеринг - ТЕЛЕТЕК ГРУП участие в пуск и настройка на системите за Видеонаблюдение (около 100 камери), СОТ и пожароизвестяване в Карфур Бургас. Активно участие в най-големия до момента секюрити проект на Балканския полуостров - оборудване на 153 СЪДЕБНИ ПАЛАТИ на територията на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  със СОТ, КД и видеонаблюдение под управлението на интегрирана система InnerRange. Националната свързаност между първите 28 обекта беше изградена от фирма Контракс.


инж. Деница Ваташка


ръководител отдел

Слаботокови системи(пълни проектантски права)

Emaildvatashka@bieiem.com

Кратки биографични данни


 1998: Участие в проектирането на ПЪТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛЕТИ - електро и слаботокови инсталации; 


 2000-2001: Компресорни помпени станции в градовете Кардам, Провадия, Лозенец, Странджа.


 2003: Постоянно хранилище за радиоактивни отпадъци с. Нови Хан - работен проект слаботокови инсталации;


 2005: Военни обекти - външни осветителни уредби, вътрешни електро и слаботокови инсталации;


 2006-2007: Хотел Holiday INN - електро и слаботокови инсталации;


 2006: Обслужваща складова сграда "парк Въртопо" - работен проект електро и слаботокови инсталации;

 

 2006:ХИТ хипермаркет Младост 2 - работен проект слаботокови електро инсталации;


 2007: Блокове "Оптикоелектрон" кв. Възраждане ,гр. Панагюрище - работен проект за улично осветление;


 2008Летище ПЛОВДИВ - работен проект външни осветителни електро инсталации; 

 2008: Временни отоплителни централи (ХАДЖИ ДИМИТЪР, ИНЖСТРОЙ, ЛЕВСКИ Г, СУХА РЕКА), подобект  вътрешни ел. осветителни инсталации - работни проекти;


 2009: ПЪТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ ЗА ВЪТРЕШНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛЕТИ ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ - работен проект електро инсталации;


 2009-2011МОЛ ГАЛЕРИЯ ВАРНА - работен проект електро инсталации;


 2011: Изграждане и реконструкция на футболен стадион гр. Балчик - участие в проект за електро и слаботокови инсталации;

 

 2011: Цех за преработка на риба с хладилен склад, магазин офиси и подземен гараж район "Кремиковци" гр.София - работен проект за електро и слаботокови инсталации.


инж. Владимир Димитров


ръководител  

Софтуерен отделEmailvdimitrov@bieiem.com

Кратки биографични данни


 2000: Системен и мрежов администратор в завод ОПТИКОЕЛЕКТРОН - гр. Панагюрище


 2007: Системен администратор в DWARE;


 2009: Ръководител отдел в Дайнърс клуб АД към ПИБ.

© 1991 bieiem.com Corporation